Hoşgeldiniz

EPD (Çevresel Ürün Beyanı) bir ürün veya servisin Yaşam Döngüsü Analizi (LCA – Life Cycle Assesment) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, uluslararası doğrulanmış ve kayıt altına alınmış belgelerdir.

EPD BELGESİ NEDİR ?

EPD Belgesi

Çevresel Ürün Beyanı yani EPD – Environmental Product Declaration dokümanları bir ürün veya servisin Yaşam Döngüsü Analizi (LCA – Life Cycle Assessment) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, uluslararası doğrulanmış ve kayıt altına alınmış belgeleridir.

ISO 14025 standardına göre yapılan EPD belgeleri inşaat sektörü için Avrupa Normu EN 15804 uyumlu ve LCA raporlaması için ISO 14040/44 standartlarında belirtilen direktifler doğrultusunda hazırlanıp bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanarak uluslararası The International EPD System, IBU EPD, BRE – Greenbook Live veya UL platformlarında yayınlanmaktadır.

EPD Kataloğunu İndirin

EPD Belgeleri Niçin Önemlidir?

 • İnşaat sektöründe LEED, BREEAM, DNGB gibi yeşil bina belgelendirme süreçlerinde EPD belgeli ürün kullanmak ekstra kredi sağlamaktadır.

 • EPD belgeleri üretim süreçlerinde kaynak kullanımı azalımı sağlayarak çevreci ve finansal olarak daha ekonomik üretim yapılmasına olanak sağlar.

 • Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği (Construction Product Regulation)’da yapı sektörü için çevresel etkilerin beyan edilmesi EPD Belgelendirme sistemi ile yapılabileceği önerilmektedir.

 • EPD belgeleri CE işaretinin gerekliliklerini de sağlamaktadır. EPD belgeleri uluslararası pazarda geçerlidir ve üretimin sürdürülebilir olmasının temelini oluşturur.

 • Ekonomik açıdan; Üretimde Performans İyileştirme, Risk Analizi, Sürdürülebilir Yatırımlar ve Verimlilik artışı,

 • Çevresel açıdan; Sürdürülebilir Üretim, Verimli Tedarik Zinciri, Sera Gazı Salınımında Azalma, Çevresel Etiklerde ve Küresel Isınmada Azaltma,

 • Sosyal açıdan ise; Etkili Karar Alma süreçleri, Reklam ve Pazarlama, Sektörde pozitif ayrışım, Planlama ve İşletmede iyileştirme ve Marka stratejisi gibi faydalar sağlamaktadır.

Yapı Sektörü ve EPD Belgeleri

 • Yapı sektörü ve malzemeleri için EPD belgeleri 5 yıl geçerlidir. 5. yıl sonunda EPD belgeleri tekrardan güncellenir. Ancak firmadan gelen talep doğrultusunda EPD belgeleri her yıl güncellenerek tekrar yayına gönderilebilir.

 • EPD belgeleri üretimde, hammadde temini, nakliye, üretim prosesi, üretimde enerji kullanımı, kaynak kullanımı, fosil yakıt kullanımı, ozon tabakası yapılan etki, iklim değişikliğine yapılan etki, küresel ısınma potansiyeli, karbon salınımı gibi çevresel etkileri ve üretimden kaynaklanan atık miktarları (tehlikeli-tehlikesiz), atıkların nasıl bertaraf edildiğini, ürünlerin kullanım sonrası nasıl bertaraf edildiğini inceleyen geniş kapsamda bir çalışmadır.

 • Bu sebeple şu anda Avrupa’da ve dünyada geçerliliği bulunan, kayıt altına alınan ve çevresel etkilerin şeffaf bir biçimde analiz edildiği, özellikle yapı sektöründe oldukça önemli olan çalışmalardır.

 • EPD belgeli ürünler çevresel etkileri kayıt altına alınmış ve üretim süreçleri analiz edilmiş ürünler olup son kullanıcılar için firma ve markalara karşı güvenilirliği arttırmakta ve firmalar bu belgelerin satış ve pazarlama amaçlı iletişimini yapabilmektedirler.

 • Türkiye’de gelişmekte olan yapı sektöründe EPD belgesi alınan ürün ve firmalar sektöre yenilik getirip bu konuda lider olarak diğer firmalar arasından pozitif ayrışmaktadırlar.

EPD Belgelendirme Süreci

Epd Belgelendirme Süreci

Çalışma kapsamında işleme alınacak faaliyetleri ve ürün gruplarını belirlenir ve üretime ilişkin hammadde, enerji tüketimi, nakliye, fire miktarları ve atık oluşumu ile ilgili firmaya veri toplama şablonu gönderilerek Yaşam Döngüsü Envanter çalışması ile projeye başlanmaktadır. SimaPro, GaBi ve Umberto gibi LCA yazılımlarında ilgili veri tabanları kullanılarak ürün grubuna ait veriler ile üretim akışı yazılım programında modellenir. Modelleme yapıldıktan sonra EPD belgelerinin uygunluğunu kontrol eden PCR (Product Catagory Rules)’a bağlı kalınarak bilgisayar programından alınan sonuçlar değerlendirilerek LCA(Life Cycle Assessment) raporu hazırlanır ve uluslararası bağımız doğrulayıcıya gönderilir. LCA raporları bilimsel odaklı teknik hazırlanan raporlar olup ISO 14040/44 standartlarına ve yapı malzemeleri için EN 15804 normuna uygun olarak İngilizce diline hazırlanır.

LCA raporlarına bağlı kalınarak görsel ağırlıklı, ürünlerin teknik özellikleri, kullanım şekilleri, firma ve üretim hakkında bilgilendirme yapılan, çevresel etkilerin sonuçlarının yer aldığın de yorumlandığı EPD Belgeleri tasarım ekibimiz tarafından İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır.

Hazırlanan LCA raporları ve grafik tasarımı yapılan EPD belgeleri EPD kurumu tarafından onaylı, LCA alanında tecrübeli ve uzman uluslararası doğrulayıcılara yaptırılır. Doğrulama raporu imzalanan EPD belgeleri EPD kurumuna gönderilir.

Hakkımızda

Semtrio Logo

Firmamız sektörde tecrübeli kadrosu ile Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik alanlarında kaliteli hizmet ve çözüm odaklı entegre danışmanlık sağlamayı amaç edinmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve çevreye olan etkilerin ölçülebilir ve beyan edilebilir olmasını, ulusal ve uluslararası pazarda iletişiminin yapılabiliyor olmasını misyon belirleyen SemTrio bu bağlamda müşterilerine çözüm odaklı ve özelleştirilmişler hizmetler sunmaktadır.

EPD - Ürün sürdürülebilirliği, GRI - Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması, EcoLabel-EcoEtiket, Karbon Yönetimi ve Karbon Ayakizi, LCA – Yaşam Döngüsü Analizi, Enerji/Kaynak verimliliği ve Sürdürülebilir Bina Değerlendirmesi konularında uzmanlaşmış, tecrübeli kadrosu İngiltere, Kanada, Amerika ve Hollanda gibi ülkelerde ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi almış ve yurt dışı ve Türkiye’de bu sektörde tecrübe edinmişlerdir. Ekibimizde sürdürülebilirlik mühendisi, yapı fiziği mühendisi, kimya mühendisi, çevre mühendisi, enerji mühendisi, sürdürülebilir bina uzmanı ve finans danışmanları olmak üzere çeşitli bilim dallarından çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır.

SemTrio, her firmanın üretim, faaliyet ve pazar alanına göre özel sürdürülebilirlik perspektifi ile her sektörde faaliyet gösteren firmalara sürdürülebilirlik haritası ve çözümler üretmektedir.

Semtrio Tanıyın

Bize Ulaşın

AND Plaza No: 10/12 Kozyatağı / İstanbul / Türkiye
info@epdbelgesi.com
+90216 807 02 48